Muut Palvelut

Siivouspalvelu Oulu

Tavanomaisten siivouspalveluiden lisäksi tarjoamme erikoissiivouksia, kuten vahinkosiivouksia, höyrypuhdistuksia, iv-kanavien puhdistusta, nanopinnoitusta sekä kalmasiivouksia.

Vahinkosiivouksella tarkoitetaan siivousta, joka suoritetaan vahingon, kuten tulipalon tai vesi- tai viemärivahingon jälkeen.

Höyrypuhdistusten avulla voidaan puhdistaa tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kosteutta ja kuumuutta sietäviä pintoja. Höyrypuhdistus sopii erinomaisesti liesien, teräspintojen, suihkutilojen, kaakeleiden ja saumausten puhdistukseen.

Hoidamme IV-kanavien puhdistuksen ja huollon nykyaikaisilla laitteilla. Ilmanvaihtokanaviin kertyy asumisesta sekä ulkoilmasta johtuvia epäpuhtauksia, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun. Huono sisäilma voi aiheuttaa terveyshaittoja, kosteusvaurioita sekä paloriskejä, jotka haluamme torjua tehokkaasti. Ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihtamisesta ja ilmanvaihtokoneen puhdistamisesta huolimatta tulo- ja poistoilmakanavat tulisi puhdistaa noin viiden vuoden välein.

Antibakteerinen nanopinnoite estää tehokkaasti erilaisten bakteerien leviämisen ja helpottaa pinnoitettujen kohteiden ylläpitosiivousta. Antibakteerisia pinnoituksia ja tuotteita käytetään korkeaa hygieniatasoa vaativissa paikoissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa, kouluissa, päiväkodeissa, toimistoissa, julkisissa kulkuneuvoissa sekä kotitalouksissa. Nanopinnoitteen avulla siivouksesta aiheutuvat kustannukset vähenevät ja pinnat kestävät pidempään.

Olemme erikoistuneet myös kalma- eli kuolinpaikkojen siivoukseen. Kalmasiivous tarkoittaa asunnon tai muussa kiinteistössä sijaitsevan kuolinpaikan akuuttia siivousta. Kalmasiivousta tarvitaan usein silloin, kun ihminen on ollut menehtyneenä tietyssä tilassa useita vuorokausia. Kalmasiivouksen pyrkimyksenä on poistaa kalmanhaju ja torjua asunnolle tai muulle kiinteistölle mahdollisesti aiheutuvat lisähaitat.

Ota yhteyttä!

Tällä voit helposti ottaa yhteyttä!