Siivouspalvelu - ylläpitosiivous Oulu

Raahe, Ylivieska ja Oulainen

SIIVOUSPALVELUT-YLLÄPITOSIIVOUS-SOPIMUSSIIVOUS

Ylläpitosiivous on säännöllisesti suoritettavaa siivousta, jonka avulla pyritään säilyttämään ennalta määritelty puhtaustaso. Ylläpitosiivous paitsi luo ja säilyttää puhdasta ja viihtyisää työympäristöä, myös parantaa sisäilman laatua ja lisää pintamateriaalien käyttöikää. Huolellisesti ja ammattitaidolla toteutettu ylläpitosiivous vähentää myös perussiivouksen tarvetta.

Siivouspalvelu ja ylläpitosiivous Oulu
Asiakkaiden kuvaus ServiceOne siivouspalvelusta ja ylläpitosiivouksesta.

Räätälöimme ylläpitosiivouksen asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja siivottavien tilojen mukaan kustannustehokkaasti kartoittamalla siivouskohteen palveluntarpeineen yhdessä asiakkaan kanssa. Seuraamme sovittua puhtaustasoa säännöllisen laaduntarkkailun avulla. Laadun tasaisuutta ylläpidämme ammattitaitoisen henkilöstömme sekä nykyaikaisten, ammattikäyttöön suunnattujen siivousaineiden, -välineiden ja -koneiden avulla.

ServiceOne siivouspalvelun toimii alueella Oulu ja Oulun alueeella, Raahessa, Ylivieskassa ja Oulaisissa.

Siivouspalvelun kokonaislaatuun vaikuttavat tekijät

Siivouksen tavoitteena on tilankäyttäjälle ja hänen toiminnalleen tarvittavan puhtaustason saavuttaminen ja ylläpitäminen. Puhtaustasoon sisältyy myös muita puhtauden elementtejä kuten hygieenisyyttä, siisteyttä, esteettisyyttä, viihtyisyyttä ja järjestystä. Siivouksen tavoitteena on varmistaa fyysistä turvallisuutta. Korjausta vaativien kohtien havainnointi ja niistä raportointi kuuluvat yleensä siivoushenkilöstön tehtäviin. Siivooja on käytännössä ainoa henkilö, joka käy säännöllisesti lähes kaikissa rakennuksen tiloissa. Siivoushenkilöstö on avainasemassa mm. kosteusvaurioiden havaitsemisessa. Siivous on rakennusten arvoa säilyttävää ja korostavaa toimintaa. Tilojen huolellinen hoito myötävaikuttaa korjaustarpeiden vähenemiseen ja tuottaa siten taloudellista hyötyä. Siivous on palvelua, jonka tavoitteena on luoda turvallinen ja viihtyisä ympäristö kiinteistön käyttäjille sekä sopimuksen mukainen puhtaustaso. Kun siivous tapahtuu asianmukaisesti, se vähentää ilmaan nousevan pölyn määrää ja parantaa sisäilman laatua.

Kuvaa klikkaamalla näkyy suurempana.

Siivouspalvelun kokonaislaatu

Siivouspalvelussa tekninen laatu tarkoittaa siivoustyöllä tuotettua puhtautta ja sen mittaamista tai arviointia visuaalisesti tai objektiivisin menetelmin. Siivouksen tekniseen laatuun vaikuttavat eri siivousmenetelmät, aineet, välineet ja laitteet, henkilöstön ammattitaito ja motivaatio sekä työympäristötekijät kuten työtilan käyttö, kalustus, materiaalit, ilmanvaihto ja vuodenaikojen vaihtelu. Teknisessä laadussa saavutettua puhtaustasoa verrataan sovittuun tavoitetasoon, joka on asiakkaan kanssa sovittu.

Toiminnalliseen laadun arviointiin vaikuttavat palvelun tuottajan ja sen henkilöstön ja palvelua käyttävän asiakkaan välinen yhteistyö. Käyttäjäasiakkaat odottavat tulevansa kuulluksi ja he haluavat, että heitä palvellaan yksilöinä. Puhtauspalvelun asiakas odottaa palveluntuottajalta joustavaa toimintaa, palveluhenkisyyttä, yhteistyökykyä, aikatauluissa pysymistä ja viestinnän ymmärrettävyyttä.

Koettuun kokonaislaatuun sisältyviä laatukriteerejä ovat mm. toimintavarmuus, palvelualttius, luotettavuus, turvallisuus, ammattitaito ja saavutettavuus. Odotettu laatu kuvaa palvelusopimuksen mukaista tavoitetta, johon koetun kokonaislaadun tuloksia verrataan.

Ylläpitosiivous_oulu-sopimussiivous oulu-i-mop-(350 x 700 px)

Ota yhteyttä!

Tällä voit helposti ottaa yhteyttä!