Blogi

Kuinka siivous vaikuttaa sisäilman laatuu?

Sisäilman laadun kannalta siivouksella on merkittävä vaikutus. Huoneilmaan kertyy päivittäin erilaisia epäpuhtauksia, kuten pölyä, siitepölyä, hiukkasia ja allergeeneja. Näiden lisäksi sisäilmaan voi kertyä myös erilaisia

Lue lisää

Voiko pöly olla paloturvallisuusriski?

Kirjoitimme viimeisimmässä blogiartikkelissamme pölyn vaikutuksista sisäilmaan. Käsittelimme sitä, kuinka pölyä löytyy paljon mm. huonosti ilmastoiduilta toimistoilta ja miten oikeanlaiset työvälineet tai riittävä ilmanvaihto vaikuttavat positiivisesti

Lue lisää

Pölyn vaikutus sisäilmaan 

Pölyn vaikutus sisäilmaan on suuri. Pölyä kertyy huomaamattakin lyhyessä ajassa sisätiloihin. Huono sisäilma lisää sairastelua ja oireilua, jolloin sisäilman ylläpitoon kannattaa kiinnittää huomiota. Hyvä sisäilma

Lue lisää

Siivousalan ja siivouspalvelun eri tehtävät

Ylläpitosiivous Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin tehtävää siivousta, jonka tavoitteena on säilyttää kiinteistössä / tilassa sovittu puhtaustaso. Ylläpitosiivous voi kuitenkin sisältää myös välisiivouksia, tarkastussiivouksia ja jaksottaisia

Lue lisää

Suursiivouksilla ja peruspesuilla pelastetaan pintoja

Kutsuttiinpa harvemmin tehtävää perusteellisempaa siivousta sitten suursiivoukseksi, perussiivoukseksi tai peruspesuksi, on sen merkitys pintamateriaalien kestävyydelle vähintään yhtä merkittävä kuin säännöllisen ylläpitosiivouksen – sillä onhan sen tarkoituksena palauttaa hiljalleen pinttyneiden pintojen puhtaustaso. Puhtauspalvelualan ammattilaiset tekevät perussiivousta niin kotitalouksissa kuin erilaisissa toimitiloissa ja julkisissa tiloissa – aina pesuhuoneista rappukäytäviin ja teollisuushalleihin.

Lue lisää

Seuraa meitä!

Ota yhteyttä!

Tällä voit helposti ottaa yhteyttä!