Blogi

Toimistosiivouksen merkitys työympäristön tehokkuudelle ja viihtyvyydelle

Toimistosiivouksen merkitys työympäristön tehokkuudelle ja viihtyvyydelle” korostaa puhtauden tärkeyttä työpaikoilla. Se ei ole vain esteettinen asia, vaan vaikuttaa suoraan työntekijöiden tehokkuuteen ja työhyvinvointiin. Siisti ympäristö edistää positiivista asennetta, tehostaa työtä ja auttaa järjestyksen ylläpidossa. Lisäksi se vähentää tautien leviämistä ja edistää terveyttä. ServiceOne tarjoaa räätälöityjä siivouspalveluita erilaisille työpaikoille, korostaen yhteistyön merkitystä puhtaan työympäristön luomisessa.

Lue lisää

Siivousalan työnmitoituksen tärkeys ja sen vaikutus toimistotilojen tehokkuuteen

Siivousala vaatii tarkkaa työnmitoitusta varmistaakseen tehokkuuden ja laadun, erityisesti toimistotilojen siivouksessa. Työnmitoitus käsittää työmäärän arvioinnin ja resurssien kohdentamisen. Monimuotoiset toimistotilat vaativat erityistä huomiota ja yksilöllisiä siivousstrategioita. Työnmitoituksessa käytetään ohjelmia, jotka optimoivat työaikaa ja resursseja. Esimerkiksi ServiceOne käyttää ATOPsLite-ohjelmaa tehokkuuden parantamiseen. Tekoäly (AI) tuo tulevaisuudessa lisähyötyjä työnmitoitukseen, optimoiden työvoiman käyttöä ja parantaen palvelun laatua. Tarkka työnmitoitus on elintärkeää siivousalan kilpailukyvylle ja asiakastyytyväisyydelle.

Lue lisää

Ilmalämpöpumpun puhdistus

Ilmalämpöpumpun puhdistus: Paranna Tehokkuutta ja Sisäilman Laatua
Ilmalämpöpumpun säännöllinen puhdistus ovat välttämättömiä optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi ja energiakustannusten minimoimiseksi.

Lue lisää

Sosiaalinen vastuullisuus puhtausalalla

Vastuullisuus on nykypäivänä yksi keskeisimmistä yritysten arvoista ja strategisista painopisteistä. Erityisesti aloilla, joissa henkilöstön rooli on merkittävä, sosiaalisen vastuun merkitys nousee esille. Puhtausalalla, joka on vahvasti työllistävä toimiala, sosiaalinen vastuullisuus on erityisen kriittinen osa yrityksen menestystä ja mainetta.

Lue lisää

TYÖTURVALLISUUS SIIVOUSTYÖSSÄ

TYÖTURVALLISUUS SIIVOUSTYÖSSÄ: MERKITYS JA TOTEUTUMINEN

Siivoustyö on kiistatta yksi olennaisimmista palveluista, joka pitää ympäristömme puhtaana ja terveellisenä. Vaikka monet saattavat pitää siivoustyötä yksinkertaisena ja riskittömänä, todellisuus on usein toinen. Siivoustyö sisältää monia haasteita ja riskejä, jotka on otettava huomioon turvallisen työympäristön takaamiseksi.

Lue lisää

Kuinka siivous vaikuttaa sisäilman laatuu?

Sisäilman laadun kannalta siivouksella on merkittävä vaikutus. Huoneilmaan kertyy päivittäin erilaisia epäpuhtauksia, kuten pölyä, siitepölyä, hiukkasia ja allergeeneja. Näiden lisäksi sisäilmaan voi kertyä myös erilaisia

Lue lisää

Voiko pöly olla paloturvallisuusriski?

Kirjoitimme viimeisimmässä blogiartikkelissamme pölyn vaikutuksista sisäilmaan. Käsittelimme sitä, kuinka pölyä löytyy paljon mm. huonosti ilmastoiduilta toimistoilta ja miten oikeanlaiset työvälineet tai riittävä ilmanvaihto vaikuttavat positiivisesti

Lue lisää

Pölyn vaikutus sisäilmaan 

Pölyn vaikutus sisäilmaan on suuri. Pölyä kertyy huomaamattakin lyhyessä ajassa sisätiloihin. Huono sisäilma lisää sairastelua ja oireilua, jolloin sisäilman ylläpitoon kannattaa kiinnittää huomiota. Hyvä sisäilma

Lue lisää

Siivousalan ja siivouspalvelun eri tehtävät

Ylläpitosiivous Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin tehtävää siivousta, jonka tavoitteena on säilyttää kiinteistössä / tilassa sovittu puhtaustaso. Ylläpitosiivous voi kuitenkin sisältää myös välisiivouksia, tarkastussiivouksia ja jaksottaisia

Lue lisää

Suursiivouksilla ja peruspesuilla pelastetaan pintoja

Kutsuttiinpa harvemmin tehtävää perusteellisempaa siivousta sitten suursiivoukseksi, perussiivoukseksi tai peruspesuksi, on sen merkitys pintamateriaalien kestävyydelle vähintään yhtä merkittävä kuin säännöllisen ylläpitosiivouksen – sillä onhan sen tarkoituksena palauttaa hiljalleen pinttyneiden pintojen puhtaustaso. Puhtauspalvelualan ammattilaiset tekevät perussiivousta niin kotitalouksissa kuin erilaisissa toimitiloissa ja julkisissa tiloissa – aina pesuhuoneista rappukäytäviin ja teollisuushalleihin.

Lue lisää

Syyhyn siivous kotona

Syyhypunkki, tuo pienikokoinen mutta erittäin sitkeä loinen, voi pysyä elinkelpoisena ihmisen iholta poistuttuaankin useita päiviä. Tämä luo riskin syyhypunkkitartunnalle, kun ihmiset jakavat samoja kodintekstiilejä, kuten

Lue lisää

Seuraa meitä!

Search

Ota yhteyttä!

Tällä voit helposti ottaa yhteyttä!