Meidän arvot

Luotettavuus

Me olemme täsmällisiä ja meidän aikataulut pitävät. Me teemme, mitä lupaamme. Meillä on hyvät ohjeistukset, joita noudatamme.

Luotettavuus on yksi keskeisistä arvoistamme. Pyrimme olemaan täsmällisiä ja pitämään aikataulumme. Kun lupaamme jotain, teemme kaikkemme täyttääksemme lupauksemme. Meillä on selkeät ja hyvin laaditut ohjeistukset, joita noudatamme tarkasti. Tämä varmistaa, että voimme tarjota asiakkaillemme luotettavia palveluita ja että työskentelymme on sujuvaa ja tehokasta.

Tasapuolisuus

Kohtelemme tasavertaisesti ja kunnioittavasti kaikkia työntekijöitä, työkavereita ja asiakkaitamme.

Tasapuolisuus on yksi keskeisistä arvoistamme. Sitoudumme kohtelemaan kaikkia työntekijöitämme, työkavereitamme ja asiakkaitamme tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Emme tee eroa sukupuolen, iän, etnisyyden, uskonnon, kansallisuuden tai muiden ominaisuuksien perusteella. Pyrimme luomaan avoimen ja inklusiivisen työympäristön, jossa jokainen tulee kohdatuksi arvokkaana yksilönä. Panostamme myös siihen, että asiakkaamme saavat tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua palveluidemme parissa.

Tiimityö

Teemme töitä yhdessä ja keskustelemme keskenämme. Autamme toisiamme tarvittaessa. Olemme aina ystävällisiä. Työskentelemme ahkerasti pelisääntöjen ja sovittujen toimintatapojen mukaan.

Tiimityö on meille tärkeä arvo. Ymmärrämme, että yhdessä tekeminen ja avoin kommunikointi ovat avaintekijöitä menestyksekkäässä työskentelyssä. Sitoudumme tekemään töitä yhdessä ja jakamaan tietoa ja osaamista keskenämme. Kannustamme avointa ja rakentavaa keskustelua, jossa kaikkien ääni tulee kuulluksi. Autamme toisiamme tarvittaessa ja luomme ilmapiirin, jossa jokainen tuntee voivansa pyytää apua tai antaa sitä. Ystävällisyys on meille tärkeää, sillä se luo positiivisen ja kannustavan työympäristön. Työskentelemme ahkerasti noudattaen sovittuja pelisääntöjä ja toimintatapoja, mikä edistää tehokasta ja saumatonta tiimityöskentelyä.

Joustavuus

Työskentelemme joustavasti. Kuuntelemme asiakkaiden, työntekijöiden ja työnantajan toiveita ja tarpeita sekä otamme ne huomioon.

Joustavuus on yksi merkittävä arvo, johon sitoudumme. Ymmärrämme, että asiakkaiden, työntekijöiden ja työnantajan tarpeet ja toiveet voivat vaihdella. Pyrimme kuuntelemaan tarkasti ja ymmärtämään näitä tarpeita, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen palvelun ja työympäristön.

Olemme valmiita mukautumaan ja tekemään tarvittavia muutoksia, kun tilanne sitä vaatii. Tavoitteenamme on vastata joustavasti erilaisiin haasteisiin ja löytää ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme ja työntekijöidemme tarpeisiin. Tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi joustavia työaikoja, etätyömahdollisuuksia tai räätälöityjä palveluita.

Joustavuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että joustamme arvojemme tai laatuvaatimustemme suhteen. Pyrimme löytämään tasapainon tarpeiden huomioimisen ja korkeiden standardiemme välillä, jotta voimme tarjota laadukasta palvelua ja työskentelyä.

 

Siivouspalvelu Oulu

Ota yhteyttä!

Tällä voit helposti ottaa yhteyttä!