Suursiivouksilla ja peruspesuilla pelastetaan pintoja ja lisätään turvallisuutta

Useat pintamateriaalit on luotu kestämään aikaa. Monet pintamateriaalien valmistajat lupaavat pintojen olevan pitkäikäisiä ja kestävän kulutusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pinnat kestäisivät kulutusta pitkään aivan itsestään. Pinnat vaativat myös asianmukaista puhdistusta ja suojausta aikaa ja kulutusta kestääkseen.
Tavanomaista, säännöllistä ja jatkuvaa siivousta kutsutaan puhtauspalvelualan ammattikielessä usein ylläpitosiivoukseksi. Tämänkaltaisen siivouksen tarkoituksena on ylläpitää tietynlaista puhtaustasoa. Kotona tehtävässä siivouksessa tämänkaltainen siivous vastaa tavanomaista viikkosiivousta. Jokainen joskus kotiaan siivonnut tietää, että yksistään viikkosiivouksella pintoja ei saa pysymään puhtaana. Hiljalleen kodin eri pinnat alkavat pinttymään huolimatta siitä, että niitä puhdistetaan säännöllisesti. Aika ajoin tarvitaankin myös nk. suursiivouksia, joiden avulla saadaan puhdistettua pintoja tavanomaista perusteellisemmin. Puhtauspalvelualan ammattikielessä näitä kutsutaan perussiivouksiksi.

 

Suursiivoukseksi, perussiivoukseksi tai peruspesuksi

Kutsuttiinpa harvemmin tehtävää perusteellisempaa siivousta sitten suursiivoukseksi, perussiivoukseksi tai peruspesuksi, on sen merkitys pintamateriaalien kestävyydelle vähintään yhtä merkittävä kuin säännöllisen ylläpitosiivouksen – sillä onhan sen tarkoituksena palauttaa hiljalleen pinttyneiden pintojen puhtaustaso. Puhtauspalvelualan ammattilaiset tekevät perussiivousta niin kotitalouksissa kuin erilaisissa toimitiloissa ja julkisissa tiloissa – aina pesuhuoneista rappukäytäviin ja teollisuushalleihin.
Peruspesujen suorittaminen on myös tärkeää turvallisuuden kannalta. Esimerkiksi teollisuushalleissa tai sähkötiloissa voi olla syytä suorittaa perusteellisempaa siivousta esimerkiksi paloturvallisuuden vuoksi. Peruspesuilla voidaan vaikuttaa myös yleiseen hygieniatasoon, sillä on selvää, että pinttyneillä ja likaisilla pinnoilla myös mikrobit ja bakteerit kasvavat tavanomaista herkemmin. Peruspesuilla voidaan poistaa niin näkyvää kuin näkymätöntäkin likaa.

Ilman perusteellisempaa siivouServiceOne peruspesusta tilojen käyttäjien ja tilojen siivoojien työntekeminen voi myös käydä raskaaksi. Esimerkiksi lattiapintoja ei voida pitää ajasta aikaan puhtaana ainoastaan pyyhkimällä. Tarvitaan myös konemenetelmin tapahtuvaa pesua ja asianmukaisia puhdistusaineita, jotta pinttynyt pinta saadaan puhtaaksi. Mikäli pintaa ei koskaan puhdisteta perusteellisesti, voi esimerkiksi pintojen ylläpitosiivous käydä raskaaksi ja mahdottomaksi. Näin ollen peruspesuilla on myös välillisiä vaikutuksia työhyvinvointiin ja -ergonomiaan.
Perussiivous poikkeaa ylläpitosiivouksesta menetelmien, välineiden ja aineiden osalta, sillä pinttyneen lian poistaminen vaatii mekaniikkaa, kemiaa ja usein myös vettä enemmän kuin ylläpitosiivous. Esimerkiksi siivousaineet ovat emäksisempiä tai happamampia kuin ylläpitosiivouksessa. Perussiivouksen yhteydessä voidaan myös suojata pintamateriaaleja. Esimerkiksi lattiapinnat voidaan suojata pintamateriaaleille sopivin suojavahoin. Perussiivouksille on myös ominaista sellaisten pintojen puhdistaminen, joita ei ylläpitosiivouksessa siivota. Tällaisia ovat esimerkiksi yläpölyjen poistaminen ja ikkunoiden pesu.
Perussiivousta olisi hyvä tehdä vähintään vuosittain. Tilojen käyttöasteen ollessa korkea, voi perussiivoukselle olla tarvetta myös useammin. Perussiivousten suorittaminen kannattaa jättää siivousalan ammattilaisille, sillä vääränlaisilla puhdistusaineilla ja menetelmillä pinnat voi saada myös pilattua. Puhtauspalvelualan ammattilaiset tuntevat erilaiset pintamateriaalit sekä näille sopivat puhdistus- ja suojausmenetelmät.

 

Luettavaa:
Oivanen, Elina & Aaltonen, Helka (2010) Siivoustyön menetelmäkortit. 3. painos. Helsinki: Siivoussektori.
Oljakka, Merja (2011) Perussiivous. Suomen siivousteknisen liiton julkaisuja 1. 2. painos. Helsinki: Siivousektori.
SSTL Puhtausala ry www.puhtausala.fi

ServiceOne peruspesu

Ota yhteyttä!

Tällä voit helposti ottaa yhteyttä!